Spendenkonto pro familia Landesverband Hamburg

IBAN: DE14 2005 0550 1226 1239 15

BIC:   HASPDEHHXXX